سخنرانان روز دوم سخنرانان روز نخست

 

رابین مان

موضوع سخنرانی:متدهای جهانی برای ترویج بهینه کاوی و به اشتراک گذاری تجارب موفق

دانلود فایل ارایه

 

فرشید شکرخدایی

موضوع سخنرانی:معرفی گروه پارسیان هوشمند و شبکه بهینه کاوی ایران

دانلود فایل ارایه


ریچارد کراس

موضوع سخنرانی:یادگیری از پیشگامان بهینه کاوی، نمونه هایی از شرکت زیراکس

دانلود فایل ارایه

 

رابین مان

موضوع سخنرانی:
مرور کلی و بررسی اهمیت بهینه کاوی، مروری بر ابزارها

دانلود فایل ارایه
 


لورا وودوارد

موضوع سخنرانی:فرآیند یادگیری، شیوه های یادگیری

دانلود فایل ارایه

 


جان بیورک

موضوع سخنرانی:ابعاد بهینه کاوی، مشکلات بهینه کاوی خارجی

دانلود فایل ارایه

 


ریچارد کراس

موضوع سخنرانی:ی نمونه هایی از شرکت زیراکس

دانلود فایل ارایه

 

هانس ون بیک

موضوع سخنرانی:راهکار شرکت فیلیپس در ارتقا ارزش برند

دانلود فایل ارایه

 


هانس ون بیک

موضوع سخنرانی:راهکار شرکت فیلیپس در ارتقا ارزش برند

 

دانلود فایل ارایه

 

فرزین انتصاریان

موضوع سخنرانی:مدل جایزه ملی کیفیت ایران ابزار اندازه گیری موفقيت پايدارسازمان ها

دانلود فایل ارایه

 

فرشید شکرخدایی

موضوع سخنرانی:معرفی شبکه بهینه کاوی ایران

دانلود فایل ارایه

ریچارد کراس

موضوع سخنرانی:یادگیری از پیشگامان بهینه کاوی

دانلود فایل ارایه

  


عباس سقایی

موضوع سخنرانی:بررسی چالشهای بهینه کاوی در ایران با تمرکز بر مهندسی آماری

دانلود فایل ارایه