در این دوران رونق رسانه های اینترنتی، ابزارهای جدید بهینه کاوی، زیرساخت­های آنلاین و راهکارهای مبتنی بر وب، سهولت ارتباطات، شبکه سازی، یادگیری و تسهیم اطلاعات را امکان­پذیر ساخته است.