دبیرخانه تهران

تهران – خیابان یوسف اباد – انتهای خیابان ابن سینا – پلاک 4- زنگ 4.

تلفن : 43089400-3
فکس : 43089499
www.irbn.ir
info@irbn.ir

 

دبیرخانه استانبول

Address (Main office): Levent, Aytar Cad. Birlik Sokak Ufuk Apt. No:27 Besiktas , Istanbul, Turkey